Forband

Fugefarger

Fugedimensjoner

Er du ikke tilfreds med blandingen, klikk igjen på «Generer tekstur» og du vil få en ny tilfeldig tekstur-blanding.
    Klikk på produktet du vil blande. Angi deretter den prosentvise fordelingen på en slik måte at totalen blir 100 %. Klikk deretter på ”Genererer tekstur med blandet tegl”
    Den samlede prosentvise fordeling skal være 100%

    Totalt % Velg fordelingen