Verband

Voegkleur

Afmetingen voegen

Download Revit bestanden
De Brick-mix texturen die via deze tool gegenereerd kunnen worden, zijn louter ter illustratie en dus niet limitatief. Houd er wel rekening mee dat het onderlinge verschil in porositeit en in initiële wateropname tussen de diverse stenen bij voorkeur respectievelijk niet meer dan 5% en één klasse bedraagt. Eveneens dient rekening te worden gehouden met mogelijk verschil in afmetingen en toleranties.
    Kies de producten van uw Brick-mix. Vul de procentuele houding van de producten in de Brick-mix aan tot 100. Klik op "Doorgaan" om de Brick-mix textuur te genereren.

    De Brick-mix texturen die via deze tool gegenereerd kunnen worden, zijn louter ter illustratie en dus niet limitatief. Houd er wel rekening mee dat het onderlinge verschil in porositeit en in initiële wateropname tussen de diverse stenen bij voorkeur respectievelijk niet meer dan 5% en één klasse bedraagt. Eveneens dient rekening te worden gehouden met mogelijk verschil in afmetingen en toleranties.
    De som van de percentages dient 100 % te zijn

    Totaal % Percentage