Wiązanie

Kolor zaprawy

Grubość spoiny (zaprawy)

Dla tradycyjnej spoiny doradzamy 10x10 mm.
Dla cienkiej spoiny doradzamy 5x5 mm. Np. w cegłach Marono, Long, Iluzo.

    Kliknij w teksturę produktu, który chciałbyś dodać i ustaw jego ilość w %.
    Suma produktów powinna wynosić 100%.

    Suma % Dziel po równo